Paracetamol EG Inst.500Mg Vanil-Aardbei Zakje 20

 4,80

1 op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw Apotheker of arts. In geval van bijwerkingen, raadpleeg je behandelende arts.

Indicatie

Paracetamol behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking. Paracetamol EG Instant junior Vanille Aardbei 500 mg granulaat wordt gebruikt om koorts te verlagen en voor de verlichting van milde tot matige pijn.

Contra indicatie

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • als u een nier- of leverziekte heeft (waaronder het syndroom van Gilbert of hepatitis)
 • als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt. Mogelijk heeft u lagere doses nodig endient u het gebruik te beperken gedurende een korte periode, anders kan uw lever wordenaangetast
 • als u uitgedroogd of ondervoed bent, bv. door alcoholmisbruik, anorexia of een verkeerdevoeding
 • als u lijdt aan hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen)
 • als u een tekort heeft aan een bepaald enzym genaamd glucose-6-fosfaatdehydrogenase- als u andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze de lever aantasten
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten, aangezien ze de lever ernstige schade kunnen toebrengen
 • als u gedurende lange tijd vaak pijnstillers gebruikt, aangezien langdurig gebruik ernstigere ofvaker hoofdpijn kan veroorzaken. U mag de dosis van de pijnstiller niet verhogen, maar dientuw arts om raad te vragen.

Gebruik

Lichaamsgewicht (leeftijd) Enkele dosis [zakje] Interval tussen doses Maximale dagelijkse dosis
33 kg – 41 kg (ongeveer 10-12 jaar) 500 mg paracetamol (2 zakjes) 6 uur 2000 mg paracetamol (8 zakjes)
41 kg – 50 kg (ongeveer 12-15 jaar) 500 mg paracetamol (1 zakjes) 4 uur 3000 mg paracetamol (12 zakjes)

Volwassenen en jongeren (lichaamsgewicht > 50 kg)De gebruikelijke dosering is 500 mg tot 1000 mg elke 4 tot 6 uur tot een maximum van 3 g per dag.Bij ernstigere pijn of koorts, mag de dagelijkse dosis verhoogd worden tot 4 g per dag. De dosesmogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend en men mag niet meer dan 1 g in één keerinnemen.

Paracetamol EG Instant junior Vanille Aardbei is alleen voor oraal gebruik. Het granulaat dient direct in de mond op de tong ingenomen te worden en dient te worden doorgeslikt zonder water.

Samenstelling

De werkzame stof in Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei is paracetamol. 1 zakje bevat 500 mg paracetamol.

De andere stoffen in Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei zijn:
Sorbitol, talk, basisch gebutyleerd methacrylaat polymeer, magnesiumoxide licht, hypromellose,
natriumcarmellose, stearinezuur, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat (Ph.Eur.), titaandioxide
(E171), sucralose, simeticon, N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamide, aardbeiensmaakstof (bevat
maltodextrine, Arabische gom (E414), natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen, propyleenglycol (E1520), triacetine (E1518), maltol (E636)), vanillesmaakstof (bevat maltodextrine, natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen, propyleenglycol (E1520), sucrose).

Bijwerkingen

 • allergische reacties
 • hoofdpijn
 • oedeem (abnormale vochtophoping onder de huid)
 • acute en chronische ontsteking van de alvleesklier, maag- of darmbloeding, buikpijn, diarree,misselijkheid, braken, verstopping
 • abnormale leverfunctie, leverfalen, levernecrose (dood van levercellen), geelzucht (metsymptomen zoals gele verkleuring van de huid en ogen)
 • jeuk, huiduitslag, zweten, rode vlekken op de huid, angio-oedeem met symptomen zoalsgezwollen gezicht, lippen, keel of tong, netelroos
 • duizeligheid, algemeen gevoel van onwelzijn (malaise)
 • overdosis en vergiftiging
 • bloedaandoeningen (vermindering van het aantal bloedplaatjes, witte bloedcellen en/ofneutrofielen in het bloed, hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen))
 • ernstige allergische reacties die stopzetting van de behandeling vereisen
 • hepatotoxiciteit (leverschade door chemische stoffen)
 • ernstige huidreacties
 • troebele urine
 • afwijkingen in het bloed en vloeistof (hoge anion gap metabole acidose), wanneerparacetamol gelijktijdig met flucloxacilline wordt gebruikt