Noxarem Melatonine Forte 5mg Comp 30

 25,40

1 op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw Apotheker of arts. In geval van bijwerkingen, raadpleeg je behandelende arts.

Beschrijving

De werkzame stof in Noxarem Melatonine is melatonine. Melatonine, een lichaamseigen stof, werkt slaap bevorderend en draagt bij aan de slaapregulatie. Noxarem Melatonine wordt gebruikt voor kortdurende behandeling van jetlag bij volwassenen. Jetlag verwijst naar de symptomen die worden veroorzaakt door het tijdsverschil wanneer u door verschillende tijdzones reist (door in oostelijke of westelijke richting te reizen), zoals slaapproblemen en een verstoord slaap-waak ritme.

Indicatie

Noxarem Melatonine is geïndiceerd voor kortdurende behandeling van jetlag bij volwassenen.

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de vermelde hulpstoffen.

Gebruik

De standaarddosis is dagelijks één tablet van 3 mg, in te nemen op de lokale bedtijd vanaf de dag van aankomst op de plaats van bestemming, gedurende maximaal 4 dagen. Als de standaarddosis van 3 mg onvoldoende symptoomverlichting oplevert, kan in plaats van 3 mg één tablet van 5 mg worden ingenomen op de lokale bedtijd. De tablet van 5 mg mag niet worden ingenomen additioneel aan de tablet van 3 mg, maar een hogere dosis mag worden ingenomen op de dagen erna. De maximale dagelijkse dosis is 5 mg eenmaal daags. De dosis die de symptomen voldoende verlicht, moet gedurende de kortste tijd worden ingenomen. Vanwege de mogelijkheid dat melatonine op een onjuist tijdstip wordt ingenomen en er als gevolg daarvan geen effect is of een bijwerking optreedt, mag melatonine tijdens het opnieuw synchroniseren na jetlag niet worden ingenomen voor 20:00 uur of na 04:00 uur op de plaats van bestemming.

Samenstelling

5 mg: elke tablet bevat 5 mg melatonine.
Lijst van hulpstoffen:
Calciumwaterstoffosfaatdihydraat
Microkristallijne cellulose
Magnesiumstearaat
Watervrij colloïdaal siliciumdioxide
Voorverstijfseld zetmeel

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen bij kortdurend gebruik voor het behandelen van jetlag zijn hoofdpijn, misselijkheid, verminderde eetlust, duizeligheid, slaperigheid overdag en desoriëntatie.