D Cure Amp. Per Os 4 Voir-zie 2661-163

Niet toegekende geneesmiddelen

 4,75

Uitverkocht

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw Apotheker of arts. In geval van bijwerkingen, raadpleeg je behandelende arts.

Indicatie

Vitamine D-tekort Behandeling en/of profylaxe bij: – groei, – zwangerschap, – borstvoeding, – inname van anticonvulsiva (fenytoïne, fenobarbital). Hypovitaminose D – rachitis, – osteomalacie. Deficiënte toevoer van vitamine D – steatorree, – galobstructie, – cirrose, – gastrectomie, – bejaarden (bedlegerige of die weinig buiten komen). Osteoporose – profylaxe, – aanvullende behandeling, in vereniging met het calcium, geneesmiddelen belemmerend de osteoclastische resorptie of stimulerend de beenvorming Parathyroïdstoornissen – Idiopatische of postoperatieve hypoparatyreoïdie – Pseudo-hypoparatyreoïdie

Contra indicatie

• overgevoeligheid voor het werkza(a)m(e) bestanddeel of voor één van de in “Samenstelling” vermelde hulpstoffen.
• overgevoeligheid voor vitamine D (sarcoïdosis of ziekte van Besnier-Boek-Schaumann).
• overgevoeligheid aan een van de bestanddelen van het geneesmiddel.
• hypercalciëmie en in het bijzonder idiopathische hypercalciëmie bij de zuigeling.
• hypercalciurie, en in het bijzonder wanneer zij gepaard gaat met renale lithiasis.

Gebruik

De posologie aan de individuele noden van de patiënt aanpassen. Profylaxe van osteoporose – 1 ampul per maand of per 2 maanden (5 tot 10 druppels per dag). – Een calciumsupplement is noodzakelijk. Zwangerschap en borstvoeding – 1 ampul alle 2 maanden (of 5 druppels per dag). Inname van anticonvulsiva – 1 ampul per week. Toestand van steatorree – 1 ampul per week. Voedingsosteomalacie – 1 ampul per week. Rachitis of osteomalacie tengevolge van een malabsorptie van vitamine D. – 3 ampullen per dag gedurende 1 tot 2 maanden. Functiestoornissen van de bijschildklier Idiopatische of postoperatieve hypoparatyreoïdie, pseudo-hypoparatyreoïdie. – 3 ampullen per dag gedurende 1 tot 2 maanden. Toedieningswijze De dosis zal als dusdanig worden ingenomen of vermengd met vloeistoffen zoals melk, vruchtensap, soep of andere voedingsmiddelen. De smaak ervan wordt niet gewijzigd.